+90 (232) 502 53 00
Folkart Time Ofis Blok 2/602 Bornova, İZMİR
info@smarttwins.com.tr

Su Abonelik İşlemleri

YENİ SU ABONELİĞİ

İZSU web sitesinden ya da e- devlet üzerinden evinize ya da işyerinize su aboneliği başvurusu yapabilirsiniz.

İZSU: https://www.izsu.gov.tr

E-Devlet: https://www.https://www.turkiye.gov.tr/izmir-su-ve-kanalizasyon-idaresi-yeni-abonelik-abonelik-devri-isim-degisikligi-basvurusu-ve-takibi?yeni=Basvuru

GEREKLİ BELGELER:


İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden çıktısı alınan basılı dilekçe aboneye imzalatılır.
3. Abonelik için başvurulan adrese keşif yapılarak tesisatın uygunluğunun kontrolü yapılır ve tahmini keşif bedeli hesaplanır. 
4. Keşif işleminden sonra, ilgili Şube Müdürlüğüne gidilir, tahmini keşif bedeli ödenerek abonelik sözleşmesi imzalanır.
5. İdarenin temin ettiği sayaç teknik ekipler tarafından adresine takılarak abonenin suyu açılır. 
6. Suyun açılması ile birlikte kesin hesap çıkarılır. Tahmini keşif bedeli ile kesin hesap arasında oluşabilecek fark abonenin ilk tüketim bildirimine yansıtılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru Sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)
3. Oturma Raporu ( Yapı Kullanma İzin Belgesi ) Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
4. Su bağlanılacak bina inşaat ise İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
5. Numarataj Belgesi veya Krokisi Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
6. Su ve Kanal Katılım Belgesi
7. DASK (Doğal Afet Sigortası Poliçesi) Numarası

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

1.Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli

Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 su karşılığı teminat bedeli alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2022 yılı Konut Tipi : 368,00 TL
                              Konut Dışı : 938,00 TL
                              Engelli Aboneliği : 184,00 TL

2. Yeni Su Keşif Bedeli

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ


Su aboneliği olan herhangi bir yerin satın alınması, kiralanması vb. durumlarda yeni Abonenin başvurusu üzerine gerçekleştirilen işlemdir. 
Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurularak aşağıda belirtilen evraklar tamamlandıktan ve gerekli bedeller ödendikten sonra aynı gün içerisinde işlem gerçekleştirilmektedir.

İsim değişikliği yapılan abonelerimize yeni sözleşme numarası verilmektedir. Bankalarda otomatik ödeme talimatı bulunan abonelerimizin takibi sözleşme numarası ile yapılmaktadır. Yeni sözleşme imzalandığı durumlarda bankalardaki otomatik ödeme talimatları iptal olmaktadır.

Otomatik ödeme talimatını devam ettirmek isteyen abonelerimizin bankaları ile temasa geçerek talimatlarını yenilemeleri gerekmektedir.


İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden alınan basılı dilekçe imzalanır.
3. Teminat Bedeli ve varsa eski sözleşme borçları ödenir.
4. Yeni sözleşme imzalanarak isim değişikliği gerçekleştirilir.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)
3. DASK (Doğal Afet Sigortası Poliçesi) Poliçe Numarası

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

1. Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli

Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2022 yılı Konut Tipi : 368,00 TL
                              Konut Dışı : 938,00 TL 
                              Engelli Aboneliği : 184,00 TL


2. Eski Sözleşme Borcu (Varsa)

ABONE TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ


Aboneliğe ait yerin kullanım amacının değiştirilmesine (örneğin konutun doktor muayenehanesine dönüştürülmesi vb.) ve ayrıca engelli, şehit ailesi ve gazilerimizin istemine paralel olarak abone tipinde yapılan değişiklik işlemidir. 

İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne 1 (bir) ay içerinde başvurulması gerekmektedir. 
2. Basılı dilekçe imzalatılır ve abonenin isteği doğrultusunda veya gerekli görüldüğü takdirde yerinde kontrolü gerçekleştirilerek tip değişikliği yapılır ve belirlenen yeni tipe göre fatura çıkarılır. Eski ve yeni tip arasındaki teminat farkı ilk tüketim bildirimine yansıtılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekâletname, Vasi Kararı vb.)
3. Abonenin, engeline(%40 ve üzeri engelli raporu), şehit ailesi olduğuna veya gaziliğine ilişkin belgeler (kimlik kartı veya ilgili kurumdan resmi yazı)

ALINAN BEDELLER 
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli Farkı
Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı teminat bedeli alınmaktadır.
Teminat Bedeli, (Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2022 yılı Konut Tipi Teminat Bedeli : 368,00 TL
                              Konut Dışı Teminat Bedeli : 938,00 TL
                              Teminat Bedeli Farkı           : 570,00 TL
                              Engelli Aboneliği : 184,00 TL

İLİŞKİ KESME


Abonenin su kullanımı ile ilgili olarak önceden yapılmış olan sözleşmesinin kendi isteği ile iptal edilmesi işlemidir. Abonenin mevcut adresi terk etmesi, satması vb. halinde abonenin isteği üzerine uygulanır.

İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden çıktısı alınan basılı dilekçe imzalanır
3. Varsa abone borçları ödenir. 
4. Sayaç sökme işlemleri başlatılır.
5. Sayaç sökme işlemi tamamlandıktan sonra varsa abonenin borcu güncelleştirilmiş teminat bedelinden mahsup edilerek sözleşme sonlandırılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Örnek Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)


TEMİNAT BEDELİ HESABI

Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2022 yılı Konut Tipi : 368,00 TL
                              Konut Dışı : 938,00 TL
                              Engelli Aboneliği : 184,00 TL

İlgilisine ödenir.

Teminat bedelinin banka hesabına iadesinin talep edilmesi halinde dilekçe ile başvuru yapılması gerekmekte olup; 
Dilekçe ekinde kimlik fotokopisi ve havale edilmesi istenen banka hesabına ait IBAN Numarasını gösteren herhangi bir belge (Kredi Kartı, Dekont vb. fotokopisi) eklenmesi gerekmektedir.

ABONELİK DONDURMA


Abonenin geçici bir süre su kullanmayacağına dair yapmış olduğu başvuru sonrasında fatura çıkarmamak üzere aboneliğinin belirli bir süre için dondurulması işlemidir. Abonenin belirttiği süre sonunda dondurma işlemi otomatik olarak kaldırılır. Belirtilen tarihte dondurmanın otomatik kaldırılması ile birlikte izleyen ilk sayaç okuma döneminden itibaren aboneye tüketim bildirimi çıkarılır. Fatura çıkmayan dönem için sarfiyat olması halinde çıkan fark tahakkuku, ilk sarfiyat faturasına yansıtılır.

İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Basılı Dilekçede (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır) aboneliğin ne kadar süre dondurulacağı belirtilir.
3. Varsa abone borçları ödenir. 
4. Abonelik istenilen süre kadar dondurulur.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)

ALINAN BEDEL

Bu işlem için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

ABONELİK DONDURMA İŞLEMİNİ ERKEN KALDIRMA


Abonenin dondurma işlemini belirttiği süreden önce kaldırmak istemesi durumunda uygulanan işlemdir. Beyan ile birlikte izleyen ilk sayaç okuma döneminden itibaren aboneye tüketim bildirimi çıkarılır. Fatura çıkmayan dönem için sarfiyat olması halinde çıkan fark tahakkuku, ilk sarfiyat faturasına yansıtılır.

İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden çıktısı alınan basılı dilekçe imzalanarak abonelik dondurma işleminin kaldırılmak istendiği beyan edilir. 
3. Abonelik Dondurma İşlemi sonlandırılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi),
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)

ALINAN BEDEL

Bu işlem için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

ÇOK SAYAÇTAN TEK SAYACA


Çok sayaçtan su alan ve birden çok aboneliği olan bir binanın abonelerinin tek bir sayaçtan su kullanmak istemeleri halinde yapılan sözleşme işlemidir. İşlem sonucunda apartmana tek bir Su Tüketim Bildirimi gönderilir.

İŞLEM ADIMLARI

1. Apartman Genel Kurulu tarafından tek sayaca geçiş için gerekli karar alınarak tüm üyelerce imzalanır.
2. Genel Kurul Kararı alındıktan sonra Apartman Yönetimi tarafından gerekli iç tesisat düzenlemeleri gerçekleştirilir. 
3. Apartman Genel Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı veya vekâletname verdiği vekili tarafından, Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne müracaat edilir. 
4. Basılı Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır) imzalanır.
5. Sözleşme yapılacak adrese keşif yapılarak tesisatın uygun olup olmadığı kontrolü yapılır ve tahmini keşif bedeli tespit edilir. 
6. Keşif işleminden sonra keşif bedeli ödenerek abonelik sözleşmesi imzalanır. 
7. Teknik ekip tarafından sayaçlar sökülüp tek sayaç takılmak suretiyle su bağlanır. 
8. Suyun bağlanması ile birlikte kesin hesap çıkarılır. Tahmini Keşif bedeli ile kesin hesap arasında oluşabilecek fark abonenin ilk tüketim bildirimine yansıtılır. 
9. İşlemler bittikten sonra abonelerin talebi halinde sayaç ve güncelleştirilmiş teminat bedeli iadeleri gerçekleştirilir. 

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. Apartman Yönetim Kurulu Başkanının TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Yönetim Kurulu Başkanı bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)
3. Apartman G.K. Karar Defteri (Noter tastik ve karar sayfası) fotokopisi (Aslı Görülecektir)
4. DASK (Doğal Afet Sigortası Poliçesi) Numarası

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

1. Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli

Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2022 yılı Konut Tipi : 368,00 TL
                              Konut Dışı : 938,00 TL
                              Engelli Aboneliği : 184,00 TL

2. Yeni Su Keşif Bedeli

TEK SAYAÇTAN ÇOK SAYACA


Tek sayaçtan su alan ve tek sözleşmesi olan bir binada yaşayanlar tarafından ayrı ayrı sayaçlardan su kullanmak istenilmesi durumunda yapılan işlemdir. Suyun bağlanması ile birlikte apartmandaki tüm bağımsız bölümlere ayrı ayrı Su Tüketim Bildirimi gönderilir.

İŞLEM ADIMLARI

1. Apartman Genel Kurulu tarafından çok sayaca geçiş için gerekli karar alınarak tüm üyelerce imzalanır.
2. Genel Kurul Kararı alındıktan sonra Apartman Yönetimi tarafından gerekli iç tesisat düzenlemeleri gerçekleştirilir. 
3. Apartman Genel Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı veya vekâletname verdiği vekili tarafından, Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne müracaat edilir. 
4. Örnek Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır) doldurulur.
5. Eksik olan Oturma Raporları (Yapı Kullanma İzin Belgesi) tamamlanır.
6. Sözleşme yapılacak adrese keşif yapılarak tesisatın uygun olup olmadığı kontrolü yapılır ve tahmini keşif bedeli tespit edilir. 
7. Keşif işleminden sonra abonelik sözleşmesi imzalanarak tahmini keşif bedeli ödenir. 
8. Teknik ekip tarafından tek sayaç sökülüp çok sayaçlar takılmak suretiyle su bağlanır. 
9. Suyun bağlanması ile birlikte kesin hesap çıkarılır. Tahmini Keşif bedeli ile kesin hesap arasında oluşabilecek fark abonenin ilk tüketim bildirimine yansıtılır. 
10. Her bir abonelik için Güncelleştirilmiş Teminat bedeli alınır. Apartman yönetiminin talebi halinde tek sayaç için güncelleştirilmiş teminat bedeli iade edilir.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. Apartman Yönetim Kurulu Başkanının TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
3. Yönetim Kurulu Başkanı bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname vb.)
4. Apartman G.K. Karar Defteri (Noter tastik ve karar sayfası) fotokopisi (Aslı Görülecektir)
5. Eksik olan Oturma Raporu (Yapı Kullanma Belgesi) Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
6. DASK (Doğal Afet Sigortası Poliçesi) Numarası

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

1. Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli

Aboneliğin tipine göre 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2022 yılı Konut Tipi : 368,00 TL
                              Konut Dışı : 938,00 TL
                              Engelli Aboneliği : 184,00 TL

2. Yeni Su Keşif Bedeli