Yapı inşaatının bitmesinin sonra binanın kanun ve yönetmeliklere uygun olduğunu gösteren, yetkili birimler tarafından verilen bir tür onay belgesi olan iskan raporu, bir nevi yapı kullanım izni anlamına gelir. Bu nedenle yapı kullanma izin belgesi olarak da bilinir.

İnşa edilen yapının projeye uygun olarak tamamlanması gerekmektedir. Yapı kullanma izin belgesi ya da bir diğer adıyla iskan belgesi almak ancak bu şekilde mümkün olmaktadır. Bazı şirketler, henüz tamamlanmamış projelerde masraftan kaçınmak için bu belgeyi çıkarmayı ertelerler. Bu nedenle ev satın almayı düşünüyorsanız bu belgeyi sorgulamanız faydalı olacaktır.

İskan Olmazsa Ne Olur?
Bir inşaat için ilk yapılması gereken şeyler arasında yapı kullanma izin belgesi almak, yani iskan belgesi almak bulunmaktadır. İskan olmadığı durumlarda;

Belediyeden onay alma konusunda problemler çıkabilir. Elektrik, su ve doğal gaz gibi abonelikler konusunda ekstra masraflar oluşabileceği gibi dairenin üzerine bu abonelikleri almak da zorlaşabilir.
İskan raporu bulunmayan daireler, kat irtifakı tapusundan kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülemez.
Ev satın almak için kredi alınacaksa ve evin kat mülkiyet tapusu yoksa kredi başvurusu onaylanmayabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için “Ev Kredisi Kullanabilmek için hangi tapu tipleri uygundur” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Belediyeler, ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde yapı kullanma izni alınmayan yapılar için para cezası kesebilmektedir.
İskan izni alınmamış ve projeye uygun yapılmamış yapılar hakkında yıkım kararı çıkabilmektedir.
Görüldüğü üzere bu belge, ev alırken dikkat edilecek şeylerin başında gelmektedir. Alacağınız evin ruhsatı var ama yapı kullanım izni yoksa üzerinde düşünmeniz iyi olur; çünkü ruhsat, eve taşınıp yaşayabilmek için tek başına yeterli bir belge değildir.

İskan Raporu Nasıl Alınır?
İskan raporu alabilmek için ilgili belediyelere gerekli belgeleri tamamlamış şekilde başvurmak yeterlidir. Tüm belgelerin sunulmasıyla birlikte belediyenin ilgili birimi, yapınızın uygun olup olmadığı konusunda bir analiz yapmaktadır. Sürecin sonucunda yapınız uygunsa rapor verilmektedir.

Belge için ilgili belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanım İzin Birimi hizmet sunmaktadır. Buradaki görevliler, başvurunuzun ardından binanın ruhsat ve eklerine uygun olup olmadığını incelemektedir.

Yapı kullanım izin belgesi almak için projede gösterilmiş tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Örnek olarak kanalizasyon altyapısı tamamlanmamışsa iskan raporu almak için yapılan başvuru reddedilebilmektedir.

İskan Raporu İçin Gerekli Belgeler
Başvuru yapanın dilekçesi ya da idare tarafından hazırlanmış matbu form
Yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğuna, uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığına ve yapının kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahsur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları
Enerji kimlik belgesi
Yapının fotoğrafları (2 adet 18×13 cm)
Raporu almak için gerekli belgelerin güncelliğini, ilgili belediyeyi arayarak teyit etmeyi unutmamalısınız.

İskan Sorgulama Nasıl Yapılır?
Konuta ya da binaya ilişkin iskan sorgulama yapmak istiyorsanız e-devlet sisteminde ilgili aramayı yapabilirsiniz.